Bisidderforeningen Randers & Omegn

Har du siddet i en situation hos kommunen, lægen, advokaten eller lign.og manglet støtte til at få sagt de vigtige ting - eller til at få talt samtalen igennem bagefter?


Bisidderforeningen for Randers kan tilbyde dig hjælp fra en frivillig bisidder, som vil gennemgå din sag med dig inden mødet, være til stede sammen med dig under mødet som et ekstra sæt ører og øjne, og sikre, at du forstår de ting, der bliver sagt, at du får stillet de spørgsmål, du ønsker, og at du får brugbare svar med hjem.


Vore frivillige bisiddere er ikke professionlle med et stort kendskab til lovstof eller medicinske termer. Det er mennesker, der gerne vil hjælpe andre, der har brug for støtte ved vanskelige samtaler. Vi prioriterer, at de har gode personlige egenskaber som tålmodighed, imødekommenhed, engagement og lydhørhed, og de har selvfølgelig tavshedspligt.

Alle i Bisidderforeningen for Randers arbejder gratis..


MANGLER DU ET EKSTRA SÆT ØRER I EN SVÆR SITUATION???


SÅ KONTAKT BISIDDERFORENINGEN I RANDERS!
 

Kontakt os enten pr. mail eller telefon - og gerne i god tid:


Kontaktperson: Karin Sørensen


Mail: karso@outlook.dk


Telefon: 51982170 - hverdage ml. 14.00 og 16.00

 


Vi har eksisteret i Randers siden 2015, og vi er 13 bisiddere med forskellige kompe-

tencer inden for flere områder, som vi har arbejdet indenfor i vores tidligere liv. Det

betyder, at vi altid prøver at finde den bisidder, der har relevant erfaring og passer

bedst til borgerens behov og situation.


Bisidderforeningen har i 2019 været med ved ca. 90 sager fordelt på Jobcenter, Familieafdeling, Familieretshus, læge- og hospitalbesøg og meget andet . Vi er

vant til at kommmunikere med myndighederne og gør os umage for at opbygge

et gensidigt godt samarbejde. 


Vi har alle deltaget i 2 kurser udbudt af Center for Frivilligt Socialt arbejde, som dæk-

kede både de generelle regler omkring bisidning, anvisning på god sagsbehandling

og klagesager. Det betyder, at vi er klædt på til at støtte og hjælpe borgeren fra start

til slut i en sag med de offentlige myndigheder.__________________________________________________________________________________


  Kender du RANDERS LYDAVIS??


       Du kan få nyheder og information fra Randers og opland på CD hver 14. dag

       Avisen henvender sig primært til ældre, blinde, svagtseende og folk med

      læsevanskeligheder.

      Indholdet hentes fra Randers Amtsavis og Din Avis og består af lokale nyheder,

      nyttig information, navnenyt, nyheder fra Randers Kommune og dødsfald.


      Se hjemmesiden www.Lydavisen-Randers.dk , hvordu kan finde informationer om

       abonnement m.m.

     
             

 


__________________________________________________________________________________

.